universele esthethiek! de gulden snede?
stijn verwulgen, gustaaf c. cornelis
De gulden snede is een verhouding die overeenkomt met een welbepaald getal phi. De decimale vorm '1,618...' roept evident geen esthetische gevoelens op, maar toont wel een bijzondere wiskundige aantrekkingskracht door welbepaalde eigenschappen; het is een waar tovergetal! Ook in de natuur verschijnt hier en daar het getal phi bij benadering en lijkt het aan de oorsprong te liggen van natuurlijke schoonheid. In de bouwkunde en schilderkunst geeft phi de aanleiding tot een verhouding, ondanks de duidelijke assymetrie, die bijzonder evenwichtig oogt. Er bestaan heel wat misverstanden omtrent de aanwezigheid van de gulden snede in kunst en natuur. Daar gaat dit boek dieper op in. Daarnaast toont het alle fraaie kanten van de wiskunde. Het is bestemd voor iedereen die van de gulden snede het fijne wil weten en het al dan niet voorkomen van phi op een grondige manier wil verklaren. Leerkrachten kunnen het zowel in het secundair als hoger onderwijs gebruiken om de geheimen van phi te onthullen of om de schoonheid van de wiskundige wereld te laten zien. De bewerkingen zijn elementair, de afleidingen verlopen stap voor stap, maar alles is nodig om het verhaal van de gulden snede helemaal uit de doeken te doen. Door middel van de graduele opbouw gebruikt dit boek wiskunde als didactische methode om de talrijke aspecten van phi met elkaar te verbinden. Het boek is modulair opgevat, zodat moeilijkere delen zich laten overslaan.