Wat is GPRC?

(Deze publicatie is gepeer-reviewed in overeenkomst met internationale academische normen)

Wat is GPRC?

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Het is een kwaliteitslabel waarmee de Groep Educatieve en Wetenschappelijk uitgevers (GEWU) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaard.

Waartoe dient het GPRC-kwaliteitslabel?

De Expertgroep Wetenschappelijke Publicaties van de Groep Educatieve en Wetenschappelijk uitgevers (GEWU) wil met dit kwaliteitslabel bijdragen tot het tot stand komen van een hoogstaand Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Welke procedure wordt gehanteerd om het GPRC-kwaliteitslabel toe te kennen?

De uitgeverij die het GPRC-label gebruikt voor een specifieke publicatie, dient te kunnen aantonen dat die publicatie met succes een peer-reviewprocedure volgens internationaal aanvaarde normen heeft doorlopen. De aantoonbaarheid van deze procedure is in overleg met het Gezaghebbend Panel (GP) van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) gedefinieerd via een dossier dat minstens de volgende componenten bevat:

  1. Inhoudstafel van de desbetreffende publicatie
  2. Affiliatie van de reviewers
  3. Objectieve neerslag van het peer-reviewproces (chronologisch overzicht)
  4. Minimum twee review-rapporten
  5. Formele bevestiging dat de reviewer publicatie met het kwaliteitslabel autoriseert.

Hoe kan men weten of een publicatie al dan niet het GPRC-kwaliteitslabel draagt?

Op de website www.gprc.be is de volledige lijst te vinden van de GPRC-publicaties. Binnen de lijst kan meer gedetailleerd worden gezocht via de volgende filters: auteur, titel, uitgever en jaar van publicatie. De publicatie zelf draagt het kwaliteitslabel (het GPRC-logo) in haar colofon.

Vragen of opmerkingen over het GPRC kunnen gestuurd worden naar de Groep Educatieve en Wetenschappelijke uitgever, GEWU, t.a.v. : Kristof.Thijssens@gewu.be .