blauw
sofie de kimpe, tom van den broeck

Politie. U hebt er zeker ook wel een idee of een mening over. Maar om echt met kennis van zaken te kunnen spreken, is een goed inzicht in de werking en de organisatie van de politie een must. En dat is in het bijzonder waar en welkom voor wie een politieopleiding volgt, bij de politie werkt of op welke manier dan ook professioneel met de politie in aanraking komt: criminologen en juristen (in spe), beleidsmakers, ...

Voor hen en voor iedereen met een (professionele) interesse in de politie, is “Blauw” een onmisbaar werkinstrument. Want in dit handboek geven 36 politieonderzoekers en -professionals inzicht in de complexe structuur, organisatie en werking van de politie.

Editors Sofie De Kimpe en Tom Van den Broeck verzamelden bijdragen over vier kernonderwerpen:

  • De geschiedenis van het Belgische politiebestel;
  • De functie van de politie als machtsinstrument van de staat;
  • De organisatie en werking van de politie;
  • De manier waarop de politie zich verhoudt tot de bevolking en andere maatschappelijke sleutelpartners.

Die onderwerpen worden bekeken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals het politierecht en de politiesociologie, maar ook vanuit de politiepraktijk. En over praktijk gesproken: het praktische karakter van deze uitgave wordt benadrukt door de aanwezigheid van een handige leeswijzer, uitgewerkte toetsvragen, lijsten met aanbevolen literatuur en een trefwoordenlijst.

Kortom: Blauw is essentiële literatuur voor alle studenten en veiligheidsprofessionals die op zoek zijn naar meteen toepasbare kennis over de politie, haar functie, werking en organisatie.

Politie. U hebt er zeker ook wel een idee of een mening over. Maar om echt met kennis van zaken te kunnen spreken, is een goed inzicht in de werking en de organisatie van de politie een must. En dat is in het bijzonder waar en welkom voor wie een politieopleiding volgt, bij de politie werkt of op welke manier dan ook professioneel met de politie in aanraking komt: criminologen en juristen (in spe), beleidsmakers, ...

Voor hen en voor iedereen met een (professionele) interesse in de politie, is “Blauw” een onmisbaar werkinstrument. Want in dit handboek geven 36 politieonderzoekers en -professionals inzicht in de complexe structuur, organisatie en werking van de politie.

Editors Sofie De Kimpe en Tom Van den Broeck verzamelden bijdragen over vier kernonderwerpen:

  • De geschiedenis van het Belgische politiebestel;
  • De functie van de politie als machtsinstrument van de staat;
  • De organisatie en werking van de politie;
  • De manier waarop de politie zich verhoudt tot de bevolking en andere maatschappelijke sleutelpartners.

Die onderwerpen worden bekeken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals het politierecht en de politiesociologie, maar ook vanuit de politiepraktijk. En over praktijk gesproken: het praktische karakter van deze uitgave wordt benadrukt door de aanwezigheid van een handige leeswijzer, uitgewerkte toetsvragen, lijsten met aanbevolen literatuur en een trefwoordenlijst.

Kortom: Blauw is essentiële literatuur voor alle studenten en veiligheidsprofessionals die op zoek zijn naar meteen toepasbare kennis over de politie, haar functie, werking en organisatie.