belgische wapenhandel
tomas baum, sara depauw, nils duquet
Regelmatig duiken er beelden op van Belgische wapens in conflictgebieden. Velen vragen zich af hoe die daar terecht gekomen zijn. Controle op de handel in wapens is dan ook geen overbodige luxe. In België zijn het de gewesten – Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest – die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de handel in strategische goederen. Na een zoveelste politieke crisis over wapenhandel, werd de bevoegdheid hiervoor in de zomer van 2003 immers grotendeels geregionaliseerd. Ook nadien volgden nog belangrijke kantelmomenten: in 2006 werden de voorwaarden voor handel in vuurwapens verscherpt en in 2012 legden de gewesten elk nieuwe regels vast voor buitenlandse handel in strategische goederen. Een decennium na de regionalisering is het dus tijd om een omvattende stand van zaken op te maken van de staat van de Belgische wapenhandel.
Onder redactie van Tomas Baum, Sara Depauw en Nils Duquet laten in dit boek verschillende experten hun licht schijnen over de diverse aspecten van de Belgische wapenhandel: historisch inzicht in de Belgische besluitvorming en regionalisering; de evolutie in feiten en cijfers van de Belgische wapenproductie en -handel; duiding bij het juridische kader; aandacht voor de aankoop en verkoop van militair materieel door het Belgisch leger en een overzicht van de vuurwapenthematiek. De conclusies van het boek schetsen tot slot de trends en uitdagingen voor de controle op de Belgische wapenhandel. Een van die uitdagingen is het verzekeren van een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat over wapenhandel. Dit boek wil daar alvast toe bijdragen.