aux sources du droit social
jacques clesse

Dit boek bevat de acta van de biënnale van het sociaal recht 2016, die door het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) werd georganiseerd.
Het onderzoeksdomein is uitgestrekt en de ontwikkelde perspectieven zijn verscheiden. Sommige bijdragen bestrijken een breed spectrum, andere stukken hebben betrekking op een bijzonder vraagstuk of een specifiek instrument. Sommige teksten betreffen het arbeidsrecht, andere het socialezekerheidsrecht of het sociaal recht.
Vanuit die diverse perspectieven worden zes themata opeenvolgend behandeld:

 • de autonomie van het sociaal recht;
 • de hiërarchie van de rechtsbronnen;
 • de (afwezigheid van) codificatie van het sociaal recht;
 • de algemene beginselen die eigen zijn aan het sociaal recht;
 • de Europese en internationale invloeden op de ontwikkeling van het sociaal recht;
 • een rits specifieke rechtsbronnen, zoals de gewoonte, de transnationale ondernemingsovereenkomsten, alsook – interalia – de pensioenreglementen.

Het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht hechtte eraan om de biënnale 2016 over de bronnen van het sociaal recht te wijden aan de nagedachtenis van de ‘grande dame’ van het sociaal recht die Micheline Jamoulle was. Zij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik en overleed in 2014. Om die reden wordt dit boek bij wijze van eerbetoon aangevat met een bibliografie van de collega aan wie dit werk wordt opgedragen, en met een beschouwing over haar oeuvre.

Dit boek bevat de acta van de biënnale van het sociaal recht 2016, die door het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) werd georganiseerd.
Het onderzoeksdomein is uitgestrekt en de ontwikkelde perspectieven zijn verscheiden. Sommige bijdragen bestrijken een breed spectrum, andere stukken hebben betrekking op een bijzonder vraagstuk of een specifiek instrument. Sommige teksten betreffen het arbeidsrecht, andere het socialezekerheidsrecht of het sociaal recht.
Vanuit die diverse perspectieven worden zes themata opeenvolgend behandeld:

 • de autonomie van het sociaal recht;
 • de hiërarchie van de rechtsbronnen;
 • de (afwezigheid van) codificatie van het sociaal recht;
 • de algemene beginselen die eigen zijn aan het sociaal recht;
 • de Europese en internationale invloeden op de ontwikkeling van het sociaal recht;
 • een rits specifieke rechtsbronnen, zoals de gewoonte, de transnationale ondernemingsovereenkomsten, alsook – interalia – de pensioenreglementen.

Het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht hechtte eraan om de biënnale 2016 over de bronnen van het sociaal recht te wijden aan de nagedachtenis van de ‘grande dame’ van het sociaal recht die Micheline Jamoulle was. Zij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik en overleed in 2014. Om die reden wordt dit boek bij wijze van eerbetoon aangevat met een bibliografie van de collega aan wie dit werk wordt opgedragen, en met een beschouwing over haar oeuvre.