algemeen contractenrecht
ignace claeys, thijs tanghe

Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt. In vier delen behandelt dit boek de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen:

  1. Is het contract op geldige wijze ontstaan? 
  2. Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
  3. Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden? 
  4. Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een einde maken aan het contract? 

De focus van het boek ligt op het huidige contractenrecht. Nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek evenwel definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behandeling van het huidige algemeen contractenrecht ook rekening gehouden met de voorgestelde tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht. Kortom, het is een handboek voor nu en straks.

In de tweede editie zijn de meest recente wetsvoorstellen inzake Boek 5 "Verbintenissen" en Boek 1 "Algemene bepalingen" van het nieuwe Burgerlijk Wetboek verwerkt. De tweede editie bevat ook een update van rechtspraak en rechtsleer.

Ignace Claeys is hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de UGent en doceert er sinds 2002 verbintenissenrecht. Hij is ook voorzitter van het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR). Sinds 2001 is hij tevens advocaat aan de balie van Brussel. Als partner bij het advocatenkantoor Eubelius begeleidt en adviseert hij sinds 2007 met zijn team in Brussel cliënten in hun commerciële contracten en geschillen. Thijs Tanghe is advocaat in Brussel en legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de UGent de graad van doctor in de rechten met een proefschrift over de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten.