welzijn op het werk
Het juridische landschap inzake “Welzijn op het werk” is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Met de Welzijnswet van 4 augustus 1996 startte in België een indrukwekkende herstructureringsoperatie die bijna - maar nog niet volledig - is afgerond.Dit handboek is het eerste Nederlandstalige basiswerk over de juridische aspecten van welzijn op het werk. De term “juridische aspecten” geeft aan dat niet het volledige juridische landschap wordt besproken: wel wordt er ingezoomd op de basiskennis van het recht inzake welzijn op het werk. Dit handboek biedt de basisinformatie om u in deze materie te verdiepen als student, advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, preventieadviseur, consulent, bedrijfsverantwoordelijke …Onder leiding van Anne Van Regenmortel hebben de eminente juristen Jan Buelens, Kelly Reyniers, Ilse Van Puyvelde en Valerie Vervliet zich met veel enthousiasme achter dit project geschaard. De basis van dit handboek is de opleiding preventieadviseur niveau I die al meer dan 30 jaar aan de Universiteit Antwerpen wordt georganiseerd.Daarnaast komen aspecten aan bod uit het opleidingsonderdeel “Veiligheid en welzijn op het werk” in de Master Veiligheidswetenschappen die in 2013 aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen werd opgestart.De complexiteit en de omvang van de welzijnsreglementering dwongen de auteurs ertoe bepaalde keuzes te maken en eigen accenten te leggen. Zo gaan ze doelbewust in op onderwerpen die vaak stiefmoederlijk worden behandeld. Daarnaast komt de historiek van de welzijnsreglementering ruimschoots aan bod. Ook het minder bekende aanbod aan preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering wordt uitvoerig weergegeven. De publieke sector wordt hierbij niet vergeten. Deze eigen accenten beletten echter niet dat ook de meer klassieke items de revue passeren, zoals de actoren en de organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid. Een analyse van de Welzijnswet en zijn belangrijkste uitvoeringsbesluiten staat hierbij centraal, zonder evenwel de Europese inbedding uit het oog te verliezen.Dit handboek werd bijgewerkt tot 15 februari 2015. De nieuwe regelgeving inzake psychosociale risico’s werd bijgevolg nog verwerkt. Een driejaarlijkse herdruk wordt voorzien. Intussen houden we u op de hoogte van deactuele ontwikkelingen.Opgelet: speciale editie voor Prebes-leden. Kijk op www.prebes.be/bestel-handboek