literatuur en muziek/literature and music
inge arteel, bruno forment
Mengvormen tussen literatuur en muziek

EN - Literatuur en muziek zijn twee artistieke expressievormen die al van oudsher verbanden aangaan. Ook vandaag wordt er veelvuldig geëxperimenteerd met mengvormen die de verschillen tussen de beide kunsten creatief verkennen. Met narratologische, cognitieve en affectieve theorieën reikt de literatuurwetenschap instrumenten aan om zulke verbanden te analyseren. De bijdragen aan dit nummer weerspiegelen de veelvormige artistieke relatie tussen literatuur en muziek en de methodologische diversiteit van het onderzoek.

NL - Literature and music are two media of artistic expression that have a longstanding connection in cultural history. Today, more than ever, there are diverse experiments with hybrid forms that positively exploit the differences and links between both art forms. The contributions to this issue reflect the diverse nature of the relation between literature and music and the methodological diversity of the research.