handboek verbintenissenrecht (tweede editie) (paperback)
thierry vansweevelt, britt weyts

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht niet of minder aan bod komen, nl. de verjaring, het bewijsrecht en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifiek aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek van economisch recht.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak van feitenrechters.
De eerste editie van dit Handboek groeide snel uit tot een standaardwerk. In deze tweede editie wordt het nieuwe Boek 5 BW met het hervormde verbintenissenrecht volledig geïntegreerd en (kritisch) becommentarieerd. Ook het nieuwe Boek 1 BW (Algemene bepalingen) wordt verwerkt. Tot slot wordt ook Boek 8 BW (Bewijsrecht) geanalyseerd, zodat de lezer een volledig overzicht krijgt van het brede verbintenissenrecht.

Dit alles resulteert in een zeer grondig en alomvattend naslagwerk, dat dankzij een gedetailleerd trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht niet of minder aan bod komen, nl. de verjaring, het bewijsrecht en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifiek aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek van economisch recht.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak van feitenrechters.
De eerste editie van dit Handboek groeide snel uit tot een standaardwerk. In deze tweede editie wordt het nieuwe Boek 5 BW met het hervormde verbintenissenrecht volledig geïntegreerd en (kritisch) becommentarieerd. Ook het nieuwe Boek 1 BW (Algemene bepalingen) wordt verwerkt. Tot slot wordt ook Boek 8 BW (Bewijsrecht) geanalyseerd, zodat de lezer een volledig overzicht krijgt van het brede verbintenissenrecht.

Dit alles resulteert in een zeer grondig en alomvattend naslagwerk, dat dankzij een gedetailleerd trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.