bruggen bouwen
elisabeth alofs, jachin van doninck

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.

In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

Met dit boek wordt dit onderzoek voor een ruim publiek ontsloten. Het werk draagt zo bij aan de verdere verspreiding van de kennis en expertise inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing en in het bijzonder bemiddeling.

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.

In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

Met dit boek wordt dit onderzoek voor een ruim publiek ontsloten. Het werk draagt zo bij aan de verdere verspreiding van de kennis en expertise inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing en in het bijzonder bemiddeling.