'bomen zijn waardevolle bijkomstigheden'
bart tritsmans
Stedelijk groen in de moderne stad. Stedelijke groenruimtes spelen vandaag een cruciale rol in debatten over de leefbaarheid van steden. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw al duikt de vraag naar stedelijk groen op als een beleidsthema. ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’ gaat op zoek naar de veranderende betekenis van stedelijk groen in de moderne stad. Op basis van de casus Antwerpen onderzoekt Tritsmans in welke mate de stedelijke groenruimte onderhevig is aan veranderingen in typologie, morfologie en gebruik, maar ook hoe maatschappelijke debatten en de beleving van stedelijk groen elkaar beïnvloeden. De auteur zoomt in op de geplande stedelijke groenruimte vanuit het Antwerpse stedelijke beleid en plaatst deze tegen de achtergrond van de internationale stedenbouw. Aan de hand van de onderhandelingsprocessen en de fricties over groen in het stedelijk weefsel belicht Tritsmans de stedelijke actoren en wijzigende verhoudingen in de Antwerpse context. Tot slot komt ook de individuele beleving en het gebruik van groen door de stadsbewoners zelf aan bod en geeft de auteur een boeiende inkijk in de dagelijkse ervaring van groen in de stad. Rijkelijk geïllustreerd en met een zeer divers bronnenbestand biedt ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’ de lezer een coherent en levendig beeld van de geschiedenis van stedelijk groen. * ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’ is een uitspraak van Edward Léonard, architectuurcriticus en medeoprichter van de KVNS – Antwerpen, 1915.