beroepsprofiel van de leraar als black box
carlijne ceulemans
De vanzelfsprekendheid waarmee leraar-zijn en leraar-worden vandaag gevat worden in competentieprofielen en beroepsstandaarden, is zeer merkwaardig. In dit boek vertrekt de auteur van de vaststelling dat deze ogenschijnlijk eenduidige dingen intussen zo vertrouwd zijn dat we ons de (onderwijs)wereld niet meer zonder kunnen voorstellen. Op zoek naar een verklaring voor de aantrekkingskracht die van onderwijsstandaarden lijkt uit te gaan, treedt Carlijne Ceulemans in de voetsporen van het Vlaamse beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar. Ze brengt in kaart wat er precies gebeurt wanneer deze een rol beginnen te spelen en aan belang winnen. Ze laat zien hoe vragen die velen van ons bezighouden – die naar de goede leraar, de goede lerarenopleiding en goed onderwijs – en waarover gesproken en gediscussieerd kan worden, daarbij verglijden naar een ‘gegeven’, waarover we niet veel meer kunnen zeggen dan dat het er nu eenmaal is en we er dus wel rekening mee moeten houden.
Door de werking van het beroepsprofiel te reconstrueren en de mechanismen die het stabiliteit verlenen bloot te leggen, biedt dit boek een aanzet om onze geroutineerde manier van omgaan met onderwijsstandaarden te herbekijken.