beatrijs de wereld in
ton van kalmthout, orsolya réthelyi, remco sleiderink
Het onderzoeksproject Beatrijs Internationaal realiseerde de samenwerking van een honderdtal literaire vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en aanverwante disciplines, afkomstig uit twintig verschillende taalgebieden. Zij verdiepten zich samen in de internationale verspreiding en receptie van de beroemde Middelnederlandse Maria-legende, vanaf haar ontstaan tot in onze tijd. Een kleine honderd Beatrijs-adaptaties bleken er te vinden, en er komen er nog altijd bij. De casus van Beatrijs bracht nieuwe wetenschappelijke discussie, samenwerking en uitwisseling op gang in de hedendaagse neerlandistiek. Deze bundel getuigt daarvan. Op uiteenlopende manieren laten de auteurs zien hoe een literaire tekst uit een betrekkelijk klein taalgebied als het Nederlandse zowel daarbinnen als daarbuiten kan circuleren in de loop van de tijd. Met hun brede spectrum aan vraagstellingen, methodologische benaderingen en materiaalkeuzes reflecteren de bijdragen de rijkdom van de internationale neerlandistiek in de eenentwintigste eeuw. Geïnspireerd door translation, adaptation en reception studies helpt dit boek de vraag beantwoorden aan welke kenmerken teksten moeten voldoen om talige, geofysische, historische en andere grenzen te overschrijden. Zo levert de bundel een bijdrage aan de geschiedschrijving over de export en verspreiding van Nederlandse literatuur.