alternatieve conflictoplossing met de overheid
eric lancksweerdt

Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Uiteraard leidt dit af en toe tot conflicten. Denk maar aan grote dossiers, zoals Uplace. Maar even goed gaat het om tal van kleine zaken die zelden de pers halen, zoals het aanvechten van een benoeming of een vergunning, een schadegeval, een tuchtzaak. Hoe kunnen conflicten met de overheid worden opgelost zonder naar de rechter te stappen? Dit boek geeft een antwoord op die vraag.

  • Voor ons land het eerste omvattend handboek over alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector.
  • Theoretische inzichten worden verweven met tal van praktische tools en voorbeelden.
  • Helder overzicht van de diverse vormen van ADR: onderhandelen, bemiddelen, minnelijke schikking, de verzoenende rol van deskundigen, …
  • Praktische toepassing van ADR op de verschillende domeinen van het overheidsoptreden: leefmilieu, onderwijs, personeelsconflicten,…
  • Multidisciplinaire insteek. De juridische aspecten van ADR worden samen gebracht met inzichten omtrent conflicten, communicatie, onderhandelen, enz.

Een absolute must voor iedereen die op zoek is naar methodes om conflicten met de overheid op een snelle, efficiënte en pragmatische manier op te lossen.

Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Uiteraard leidt dit af en toe tot conflicten. Denk maar aan grote dossiers, zoals Uplace. Maar even goed gaat het om tal van kleine zaken die zelden de pers halen, zoals het aanvechten van een benoeming of een vergunning, een schadegeval, een tuchtzaak. Hoe kunnen conflicten met de overheid worden opgelost zonder naar de rechter te stappen? Dit boek geeft een antwoord op die vraag.

  • Voor ons land het eerste omvattend handboek over alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector.
  • Theoretische inzichten worden verweven met tal van praktische tools en voorbeelden.
  • Helder overzicht van de diverse vormen van ADR: onderhandelen, bemiddelen, minnelijke schikking, de verzoenende rol van deskundigen, …
  • Praktische toepassing van ADR op de verschillende domeinen van het overheidsoptreden: leefmilieu, onderwijs, personeelsconflicten,…
  • Multidisciplinaire insteek. De juridische aspecten van ADR worden samen gebracht met inzichten omtrent conflicten, communicatie, onderhandelen, enz.

Een absolute must voor iedereen die op zoek is naar methodes om conflicten met de overheid op een snelle, efficiënte en pragmatische manier op te lossen.