alles over documentaires en nog veel meer
jan vromman
In het Handboek voor documentairemakers geeft filmregisseur Jan Vromman een overzicht van de kwesties en discussies waarmee documentairemakers in aanraking komen. Vanuit zijn ervaring als maker en docent gaat de auteur in op terugkerende vragen over de eigenheid van schoonheid, engagement, vernieuwing, de markt, de verhouding tot het audiovisuele en de ethische omgang met de werkelijkheid en mensen. Daarbij overziet hij het gehele landschap van genres, stijlen en nieuwe media en reikt hij sleutels voor catalogeren aan. Dit artistiek-pedagogisch project is ook een persoonlijk verhaal over de omgang met het medium film en bovenal een erudiet pleidooi voor de documentaire als kunstvorm. Handboek voor documentairemakers is het tweede deel van de auteur zijn doctoraat in de kunsten. Het artistieke luik betrof de documentairefilm De geschiedenis van het varken (in ons).