alles over documentaires en nog veel meer
jan vromman
In Alles over documentaires en nog veel meer geeft filmregisseur Jan Vromman een overzicht van de kwesties waarmee documentairemakers in aanraking komen. Hij plaatst de documentaire in de bredere context van de kunsten. Vanuit zijn ervaring als maker en docent gaat de auteur in op terugkerende vragen over de eigenheid van schoonheid, engagement, vernieuwing, de markt, de verhouding tot het audiovisuele en de ethische omgang met de werkelijkheid en mensen. Daarbij overziet hij het gehele landschap van genres, stijlen en nieuwe media en reikt hij sleutels voor catalogeren aan. Dit artistiek-pedagogisch project is ook een persoonlijk verhaal over de omgang met het medium film en bovenal een vurig pleidooi voor de documentaire als kunstvorm.

Alles over documentaires en nog veel meer is het tweede deel van de auteur zijn doctoraat in de kunsten. Het artistieke luik betrof de documentaire [1]film De geschiedenis van het varken (in ons).