actualia familierecht 2014-2015
sven mosselmans

Het familierecht onderging de afgelopen maanden een aantal grondige wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving besloten Ingrid Boone (KU Leuven, KULAK) en Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt) samen twee studienamiddagen te organiseren en een verslagboek uit te brengen: Actualia familierecht 2014-2015.

Dit boek licht de verschillende nieuwe wetten toe. In haar bijdrage over de fami­lie- en jeugdrechtbank zet Beatrix Vanlerberghe de gewijzigde gerechtelijke organisatie, de bevoegdheidsverdeling in familiezaken en de rechtspleging in familiale geschillen uiteen.

Sven Mosselmans en Annette Van Thienen gaan in hun bij­drage in op verschillende facetten van de nieuwe regelgeving voor beschermde meerderjarigen.

Ingrid Boone analyseert het nieuwe naamrecht en gaat na of de wet haar hoofddoel, namelijk de toekenning van gelijke rechten aan de ouders met betrekking tot de familienaam van de kinderen, waarmaakt.

Ten slotte evalueert Charlotte Declerck de nieuwe rechtspositie van de meemoeder.