55-toezicht op de politie
elke devroe, joery matthys, tom van den broeck, lodewijk gunther moor
De politie kampt met verantwoordingsoverlast, constateert de Nederlandse Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Zij beveelt daarom aan om het aantal verantwoordings- en toezichtprocessen te beperken en daar ritme en structuur in aan te brengen. Het voorgestelde toezicht komt zo in het verlengde te liggen van het bestuur en beleid. Dat is problematisch: dit toezicht is immers niet onafhankelijk en hoeft niet op te komen voor het publieke belang. Bij de Nederlandse politie lijkt onafhankelijk extern toezicht te ontbreken. Hoe verhoudt zich dat tot tuchtrecht en disciplinaire maatregelen? In België bestaat wel onafhankelijk toezicht met het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten (Comité P).

In dit Cahier wordt het huidige interne en externe toezicht op de politie in België en Nederland tegen het licht gehouden. Wat leert de vergelijking tussen beide landen? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor effectief toezicht? Hoe zou het toezicht vorm moeten krijgen?

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463712101