vangnet of springplank?
Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht heeft ondanks zeer beperkte tussenkomsten van de wetgever fascinerende evoluties ondergaan. Deze gaan veel verder dan de evolutieve interpretatie van de begrippen fout, schade en oorzakelijk verband.Deze publicatie biedt een terugblik op de rechtsgeschiedenis en wil een mogelijke aanzet zijn voor verder diepgravend onderzoek naar de geschiedenis van de buitencontractuele aansprakelijkheid in België.