het volgrecht van de kunstenaar
hendrik vanhees
Auteurs van werken van grafische of beeldende kunst hebben recht op een vergoeding wanneer hun werken (schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, …) worden doorverkocht met tussenkomst van een professionele kunsthandelaar, zoals een galerij of veilinghuis. Deze vergoeding wordt aangeduid als het volgrecht. De wettelijke regeling inzake het volgrecht is recent grondig gewijzigd. In dit boek wordt de vernieuwde regeling inzake het volgrecht grondig besproken. Aan bod komt de vraag welke werken en welke transacties onder de regeling inzake het volgrecht vallen, wat het tarief is, wie het volgrecht verschuldigd is en wie er recht op heeft. Ook wordt uitgebreid toegelicht waar, wanneer, hoe en door wie aangiftes van doorverkopen dienen te gebeuren. Tot slot wordt aangegeven hoe kunstenaars op de hoogte kunnen komen van de doorverkopen van hun werken, op welke wijze zij hun volgrecht kunnen opeisen en tot wanneer.