arbeidstijd bij de vlaamse lokale besturen
inger de wilde, ria janvier, lieselot vanhoutte
De onderzoekgroep Management en Bestuur van Universiteit Antwerpen zorgt met dit boek voor een duidelijk en gestructureerd overzicht rond de arbeidstijdregeling bij Lokale Besturen.U krijgteen zo volledig mogelijk overzicht van de  bestaande reglementering, met bijzondere aandacht voor de cohabitatie van Europese, federale en Vlaamse voorschrifteneen analyse van de knelpunten en de onduidelijkheden6 beleidsvoorstellen om deze knelpunten weg te werkenDit basiswerk werd samengesteld op basis van een grootschalig onderzoek i.s.m. een klankbordgroep, bestaanden uit diverse actoren van verschillende lokale besturen.