griffels 1: mijn trage reistocht door de nacht
winibert segers, henri bloemen

Dit boek bevat de teksten van de lezingen die werden gehouden tijdens de studiedag "... mijn trage reistocht door de nacht ...". De studiedag was gewijd aan het werk van de vertaalwetenschapper Raymond van den Broeck (1935-2018) en vond plaats in Antwerpen op 8 februari 2019.

Het boek beperkt zich niet tot het werk van Raymond van den Broeck. Het sluit zich niet op in het verleden, in de herinnering. Integendeel, het opent vele wegen. Vertalers en vertaalwetenschappers zullen stukjes van Raymonds tocht kunnen volgen en zullen dankzij die ervaring eigen wegen kunnen zoeken.

Het boek toont dat wetenschap en menselijke ervaringen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De op het eerste gezicht anekdotische passages in het boek zijn verweven met een wetenschap die voortdurend met zichzelf worstelt.