belgisch belastingrecht
jos j. couturier, bruno peeters, elly van de velde
Dit handboek wil aan de lezer een actueel beeld geven van
de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. Het is in de
eerste plaats opgevat als een leidraad bij de studie van het
belastingrecht, en kan ook na de studies als referentiewerk
dienen.
De tekst is evenwichtig voorzien van referenties. De
verwijzingen in voetnoot zijn zoveel mogelijk beperkt
gehouden tot verwijzingen naar de rechtspraak, zowel
naar basisarresten die de draagwijdte van de besproken
rechtsregelen fundamenteel beïnvloeden als naar rechtspraak
ter illustratie en ter verduidelijking van de behandelde materie.
Referenties naar de doctrine worden in de regel opgenomen in
de literatuurselecties die elk hoofdstuk of een onderdeel ervan
voorafgaan.
In het boek wordt vrij getrouw de structuur van de
verschillende fiscale wetboeken gevolgd. De bedoeling is
immers om de lezer ook vertrouwd te maken met het gebruik
van deze wetboeken zodat hij steeds zijn weg kan terugvinden
in het snel evoluerende belastingrecht.
De stof is bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van
1 januari 2018.
Prof. Dr. Jos J. Couturier (†) is emeritus gewoon hoogleraar aan
de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.
Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit
rechten van de Universiteit Antwerpen.
Prof. dr. Elly Van de Velde is hoofddocent aan de faculteit recht
van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt.