armoede en sociale uitsluiting
danielle dierckx, jill coene, peter raeymaeckers, marjoke van der burg
Deze 24ste editie van Armoede en Sociale Uitsluiting staat in het teken van kinderarmoede. Iets meer dan 1 kind op 6 in ons land leeft in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel. Dit cijfer is onrechtvaardig. Opgroeien in armoede beknot immers de latere kansen op succes. Dit boek wil kinderarmoede ontrafelen vanuit diverse invalshoeken.

Kinderarmoede is een schending van de kinderrechten. We tonen aan hoe kinderen worden geconfronteerd met ongelijke kansen op een toereikende levensstandaard, onderwijs, gezondheid, huisvesting en vrije tijd. We meten de evolutie van multidimensionele armoede in gezinnen in België en vergelijken met de buurlanden. Twee hoofdstukken belichten de sociale ongelijkheden in het onderwijs. Het ene onderzoekt het effect van socio-economische deprivatie op schoolmoeheid, het andere de etnische ongelijkheid in het lager onderwijs. Verder bekijkt het Jaarboek welke strategieën volwassenen met kinderen met lage en middelmatige inkomens gebruiken om te kunnen omgaan met financiële stress en stress door relatieproblemen. Sommige strategieën kunnen de ontwikkeling van psychische problemen voorkomen. Aandacht gaat ook naar hoe gezinnen in armoede sociaalwerkpraktijken ervaren. Werken zij als hefbomen uit de armoede? Ook de eigen ervaringen van kinderen in armoede, opvoeders en professionals komen aan bod, evenals de manier waarop gemeenten in Nederland kinderarmoede bestrijden. We bekijken de succesfactoren voor de werking van lokale overlegplatformen voor kinderarmoede. Aanvullend bekijken we het perspectief van kinderen en jongeren op hun stad. Dit kan steden inzicht geven in hoe ze zich kunnen ontpoppen tot kindvriendelijke steden. Ten slotte verschuiven we de aandacht naar jongeren: jongeren van vandaag zijn de ouders van morgen. Een hoofdstuk belicht het financieel risicogedrag van adolescenten en een hoofdstuk gaat dieper in op de problematiek van de hoge jeugdwerkloosheid.

We starten dit boek met de evolutie van armoede en sociale uitsluiting na vijf jaar beleid onder de noemer van ‘Europa 2020’ en de rol van die Europese strategie voor groei, werkgelegenheid en inclusie. Ook de variatie in beleidsstrategieën gericht op het activeren van bijstandsgerechtigden in verschillende Europese lidstaten vormt een van de thema’s. Actueel is de analyse over de ervaringen die bijstandscliënten in Nederland met ‘verplicht vrijwilligerswerk’ hebben. Het eerste deel van het boek eindigt met een analyse van de positie van huurders met lage inkomens in diverse Europese landen. Het boek sluit af, zoals de traditie het wil, met een uitgebreid overzicht van de recentste statistieken over armoede en sociale uitsluiting.