aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit (gandaius puc willy delva xl)

Reeds veertig jaren is de postuniversitaire cyclus Willy Delva erop gericht een theoretisch kader aan recente ontwikkelingen met betrekking tot een bepaald thema te laten aanreiken door juristen afkomstig van verschillende universiteiten.


Voor deze feesteditie werd ervoor gekozen aandacht te besteden aan het aansprakelijkheidsrecht, niet alleen omdat het aansprakelijkheidsrecht een groot aantal juristen kan boeien, maar ook omdat aansprakelijkheidsvragen centraal staan in het onderzoek van verschillende onderzoeksgroepen die in het verleden van nabij betrokken waren bij de organisatie van de Delva-cycli.


Meer concreet biedt dit verslagboek van de 40e editie van de cyclus Delva een vak- en sectoroverschrijdende benadering van aansprakelijkheid, dit zowel voor producten, onroerende goederen als diensten. De aandacht gaat daarbij zowel naar de veiligheid als de kwaliteit. Niet alleen regulering, algemene aansprakelijkheidsregels en verzekeringsaspecten passeren de revue. Ook strafrechtelijke en procedurele aspecten worden niet uit het oog verloren.