aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
ivo delbrouck
"Dit boek is een prachtige handleiding om inzicht te verwerven doorheen het hele proces inzake 'aanranding van de eerbaarheid' en 'verkrachting'."IPA Facts (klik hier om te lezen)In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen.Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds veelvuldig voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de impact die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven.De wetgever heeft in het verleden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Toch was er recent nog veel commotie in de media omwille van een vrijspraak voor feiten van voyeurisme. De minister beloofde andermaal de wetgeving aan te passen.In dit boek worden de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting vanuit zowel theoretisch als praktisch standpunt behandeld. Alle aspecten van zowel straf- als strafprocesrecht worden uitgebreid toegelicht en besproken aan de hand van de rechtspraak en de rechtsleer.De auteur werpt zich overtuigend op als voorstander van het strafbaar stellen van passief voyeurisme. Ereprocureur des Konings Ivo Delbrouck behaalde de diploma’s licentie in de rechten en in de criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was gedurende meer dan dertig jaar actief als parketmagistraat en als lesgever straf- en strafprocesrecht.