media en mentaliteit
bart pattyn
Hoe beïnvloeden journalisten onze mening? Hoe beïnvloeden journalisten onze mening? Wat is groepsmentaliteit eigenlijk? Hoe beïnvloeden groepsemoties het communicatieproces? Gesprekken over de kwaliteit van de media breken we vaak af met de bedenking dat 'smaken verschillen'. Zolang het aanbod voldoende gedifferentieerd is, lijken er zich geen noemenswaardige problemen te stellen. Media doen echter meer dan inspelen op individuele preferenties. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. Aangezien media instaan voor de inhoud en de toegankelijkheid van onze gemeenschappelijke belevingswereld, heeft het wel degelijk zin om te praten over de kwaliteit van mediaproducties.