belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve eu persoon

Werken over de grens brengt belemmeringen met zich mee op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid. Door het uitblijven van Europese regelgeving zijn grensoverschrijdende economisch actieve EU-personen overgeleverd aan twee of meer rechtsstelsels, die vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Dit hindert de ontplooiing van grensoverschrijdende activiteiten én levert ingewikkelde fiscale vraagstukken op.

Hannelore Niesten onderzocht als doctorandus deze problematiek. Haar uniek en diepgaand onderzoek is nu beschikbaar als boek.

In dit bijzonder grondig werk worden de belemmeringen aangaande de (para)fiscale rechtspositie van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon onderzocht, zoals de moeilijke invulling van de begrippen ‘woonstaat’ en ‘werkstaat’, de juridische dubbele belastingheffing en de discoördinatie tussen fiscaliteit en sociale zekerheid. Vervolgens analyseert Hannelore belemmeringen inzake de toekenning van belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling met progressievoorbehoud in de woonstaat, de gebrekkige samenloop van regelingen van twee of meer lidstaten en de tempering van het verlies van belastingvoordelen door salary split. De bibliografie en het voetnotenapparaat zijn ronduit indrukwekkend. Dit werk is daarom niet alleen analytisch en academisch zeer sterk, maar ook voor de praktijk uiterst nuttig en relevant.

Hannelore Niesten promoveerde op 12 juli met een dubbeldoctoraat aan de UHasselt en de Universiteit Maastricht. Ze studeerde Nederlands Recht en European Law aan de Universiteit Maastricht. Vervolgende studeerde ze de master Belgisch recht aan de UHasselt en de Manama Notariaat en de Manama Fiscaliteit aan de KULeuven. In het kader van haar doctoraat deed ze onderzoeksverblijven in het Institute for Austrian and International Tax Law in Wenen, het Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance in München, de Seton Hall University in New Jersey, alsook kijkstages bij het Hof van Justitie in Luxemburg en advocatenkantoren. Na het behalen van haar doctoraat ging ze met een Fulbright-beurs postdoc onderzoek doen in de VS. Momenteel is zij advocaat-stagiair en onderzoeker aan de universiteiten van Hasselt en Maastricht.

Hannelore publiceert ook regelmatig in toonaangevende fiscale tijdschriften en nieuwsbrieven, zoals AFT en Fiscale Actualiteit. Ze won bovendien vijf prijzen van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

De eerste druk van dit boek is een luxe-uitgave in hardcover. Bestel tijdig, dan krijgt u deze versie voor dezelfde prijs!