beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving
marnix van damme, henri coremans, jean dujardin, bruno seutin, gerit vermeylen
In deze vijfde herziene en bijgewerkte druk wordt aandacht besteed aan twee voorname onderdelen van de wetgevingsstudie:wetgevingstechnische aanwijzingen: vormelijke aspecten van wetgevingeen aantal richtinggevende beginselen voor een behoorlijke regelgeving op federaal, Vlaams en lokaal niveau