tegen de natuur? / against nature?
sophie wennerscheid

EN - The ways in which sexuality is conceptualized vary greatly across historical periods and cultures.

But however variously sexuality, instinct and desire have been constructed over centuries, human sexuality has very often been regarded as something that quickly changes into something unnatural, in fact, against nature.

The contributions to this issue reflect where the natural turns into the unnatural and presents insights into the 'dark faces' every epoch unavoidably shows, from early modern fictions of man-machine hybridity up to today's fascination with queer relationships between humans, animals and the posthuman other.


NL - Begrippen als seksualiteit, instinct en verlangen hebben een andere lading in verschillende historische periodes en culturen.

Maar hoe verscheiden de betekenis ook is, menselijke seksualiteit glijdt in de perceptie vaak af naar iets dat onnatuurlijk of zelfs tegen de natuur is.

De auteurs van deze bundel reflecteren over het moment waarop natuurlijk 'onnatuurlijk' wordt en bieden inzicht in de schaduwkanten die elk tijdvak onvermijdelijk vertoont, van vroegmoderne fictie over hybrides tussen mens en machine tot de huidige belangstelling voor queer-relaties tussen mensen, dieren en de posthumane 'ander'.