armoede en sociale uitsluiting jaarboek 2011
danielle dierckx, jan vranken
Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst bovendien dat we steeds meer weten over armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Het gevoerde beleid en de verzamelde cijfers worden hier geactualiseerd en nieuwe terreinen worden verkend, zoals energiearmoede en armoede bij zelfstandigen.
Uitgebreide aandacht gaat naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Het is een heikel thema, omdat de armoedecijfers hallucinant zijn. Verschillende auteurs zoomen in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt. De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers; ze gaan van mensen zonder papieren en de Roma naar hooggeschoolde migranten. Ook het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht. Voor de ruimere context zorgen stukken over de druk van migraties op de welvaartsstaat en de veranderde vertogen doorheen de tijd.
Het derde deel van het Jaarboek bevat het traditionele – maar tegelijk grondig herziene - overzicht van de recentste statistieken; dit jaar aangevuld met enkele opvallende cijfers over het thema armoede en migratie.
 
Over de auteurs:
DANIELLE DIERCKX is maatschappelijk assistente en sociologe. Ze is docente aan de Faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en postdoctoraal onderzoekster bij OASeS.
JAN VRANKEN is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (OASeS).
JILL COENE is maatschappelijk assistente, sociologe en onderzoekster bij OASeS.
AN VAN HAARLEM is master in de politieke wetenschappen en onderzoekster bij OASeS.