52-druggebruik op festivals
ferry goossens de pauw
Druggebruik op festivals is een wijd verspreid fenomeen. Over de aanpak ervan bestaan uiteenlopende opvattingen. Zo wordt vanuit het referentiekader van de politie vaak ingezet op een repressieve aanpak (bijvoorbeeld het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van druggerelateerde gezondheidsproblemen.

In de praktijk blijken de verschillende initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken.

Deze uitgave legt de verschillende puzzelstukken bij elkaar: preventiewerkers, politie, parket, lokaal bestuur, gebruikers, medische diensten, academici belichten elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463711463